Pertanian dan Komuniti Luar Bandar by Jabil Mapjabil ( Editor )
, Rosmiza Mohd. Zainol ( Editor )
, Norsuhanna Abd. Hamid ( Editor )
Pertanian adalah perniagaan’ adalah ungkapan yang melambangkan sektor pertanian mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat dan negara. Sektor pertanian yang bertindak sebagai sektor penggerak ekonomi ketiga negara berupaya dikukuhkan melalui pemerkasaan komuniti tani, agropreneur dan komuniti luar bandar secara menyeluruh dengan penguasaan seluruh aktiviti tani dan potensi hasil pertanian di peringkat huluan serta hiliran. Oleh itu, penerbitan buku suntingan ilmiah yang bertajuk ‘Pertanian dan Komuniti Luar Bandar’ ini menepati kehendak semasa dalam memperihalkan serta menonjolkan tentang pemerkasaan komuniti luar bandar di Malaysia melalui pembangunan sektor pertanian. Penerbitan buku ini diharap dapat meluaskan ilmu dan memberi manfaat kepada semua pihak terutamanya ahli akademik, penyelidik dan pelajar yang ingin memahami serta mendalami aspek pemerkasaan komuniti luar bandar melalui pembangunan sektor pertanian. Selain itu, buku suntingan ini sesuai dijadikan sebagai rujukan tambahan kepada pihak berkepentingan dan rujukan umum kepada masyarakat awam dalam menelusuri pemerkasaan komuniti luar bandar melalui pembangunan sektor pertanian di Malaysia.
Penerbit UMS
2023-05-18
9789672166313
Politics & Social Sciences Reference
pdf
File Size 4,657.38 KB
Bahasa Melayu
RM 25.00
-
Share
Ratings & Reviews

0 readers reviewed

Rating score 0/5.0 (0 ratings)
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Other readers reviews

No reviews found.