Perkembangan Perusahaan Kecil dan Sederhana di Malaysia by Badariah Ab Rahman ( Editor )
, Noor Syakirah binti Zakaria ( Editor )
, Nasir Nayan ( Editor )
Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara seperti membuka peluang pekerjaan dan memberi sumbangan yang signifikan kepada pertumbuhan serta nilai tambah kepada sektor perkhidmatan dan perkilangan. Berdasarkan kepada kepentingan PKS, maka wujud keperluan untuk mengkaji serta memahami tentang PKS dan seterusnya berusaha untuk memastikan kelangsungan PKS. Di Malaysia, perbincangan tentang PKS turut mendapat perhatian daripada pihak kerajaan, ahli akademik dan pihak-pihak yang berkaitan. Antara isu yang sering diberikan perhatian adalah berkenaan peranan PKS dalam pembangunan sosioekonomi, penglibatan wanita dan komuniti, amalan-amalan perniagaan yang baik serta kepentingan penggunaan teknologi dan inovasi dalam PKS. Namun, pada masa yang sama isu dan cabaran yang dihadapi oleh PKS perlu diberikan perhatian dan diatasi agar PKS di Malaysia dapat berkembang maju. Buku ini menghimpunkan lapan bab dengan memberikan tumpuan kepada isu-isu yang berkaitan dengan PKS. Buku suntingan ini sesuai dijadikan sebagai sumber rujukan dan bacaan umum kepada pensyarah, penyelidik, pelajar pascasiswazah dan prasiswazah mahupun mereka yang terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan PKS.
Penerbit UMS
2023-05-18
9789672166849
Politics & Social Sciences Reference
pdf
File Size 6,979.41 KB
Bahasa Melayu
RM 25.00
-
Share
Ratings & Reviews

0 readers reviewed

Rating score 0/5.0 (0 ratings)
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Other readers reviews

No reviews found.