Tawwaruq Dan Aplikasinya Dalam Institusi Kewangan Islam Di Malaysia. by Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani ( Author )
, Mat Noor Mat Zain ( Author )
, Azlin Alisa Ahmad ( Author )
Akad tawarruq merupakan salah satu akad fiqh muamalat yang diperselisihkan oleh para fuqaha silam mengenai keharusannya. Kini, tawarruq menjadi satu akad pendasar dalam produk-produk kewangan Islam kontemporari sebagai alternatif kepada produk konvensional. Ia digunakan secara meluas dalam industri kewangan Islam sama ada dalam bahagian liabiliti, aset, pelaburan dan juga penerbitan sukuk. Buku yang berjudul Tawarruq dan Aplikasinya dalam Insititusi Kewangan Islam di Malaysia ini menghuraikan secara terperinci dari dua dimensi iaitu konsep dan aplikasinya. Konsep tawarruq yang dibahas oleh tokoh sarjana silam digarap dan diolah secara tuntas, di samping aplikasinya dalam kerangka industri kewangan Islam semasa turut dihurai secara ilmiah untuk menghasilkan kefahaman yang sempurna kepada pembaca. Topik-topik aplikasi tawarruq dalam deposit, pembiayaan, kad kredit, sukuk, Ar Rahnu dan isu-isu syariah lain telah dikupas secara komprehensif dalam buku ini. Semua ini dihasilkan oleh pakar-pakar yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam bidang syariah di samping pengalaman luas dalam industri kewangan Islam.
Penerbit UKM
2023-03-16
978-967-251-977-5
Islamic and Al-Quran
epub
File Size 1,959.73 KB
Bahasa Melayu
RM 25.00
-
Share
Ratings & Reviews

0 readers reviewed

Rating score 0/5.0 (0 ratings)
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Other readers reviews

No reviews found.