Kepelbagaian Muamalat Dalam Menghadapi Cabaran Semasa by Azlin Alisa Ahmad ( Author )
, Mohammad Zaini Yahaya ( Author )
, Zamzuri Zakaria ( Author )
Buku yang berjudul Kepelbagaian Muamalat dalam Menghadapi Cabaran Semasa merupakan himpunan karya daripada e-Kolokium Prasiswazah Program Syariah (eKOPPS 2021) dan Webinar Antarabangsa Kewangan Sosial Islam (WAKSI 2021). Buku ini memaparkan kya berkaitan kepelbagaian transaksi muamalat dan kewangan Islam termasuklah isu berkaitan zakat, wakaf, hibah, takaful mikro yang mana kesemua sekali terkandung dalam 14 bab. Buku ini membincangkan mengenai pelbagai bentuk transaksi muamalat dalam menghadapi cabaran semasa masyarakat. Pada asasnya, buku ini mengetengahkan dua aspek perbincangan utama, iaitu cabaran transaksi muamalat dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan juga cabaran lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Malaysia. Penerbitan buku ini dijangkakan dapat dimanfaatkan oleh pelbagai pihak sama ada masyarakat umum, para penyelidik, ahli akademik dan juga pelajar untuk mendalami ilmu berkaitan muamalat.
Penerbit UKM
2022-11-08
978-967-251-688-0
Islamic and Al-Quran
epub
File Size 2,341.12 KB
Bahasa Melayu
RM 28.00
-
Share
Ratings & Reviews

0 readers reviewed

Rating score 0/5.0 (0 ratings)
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Other readers reviews

No reviews found.