Ungka Tangan Putih: Pengecaman Genetik by Nor Aifat A. Rahman ( Author )
, Badrul Munir Md Zain ( Author )
Ungka Tangan Puth adalah salah satu kumpulan ungka yang terdapat di Malaysia. Ungka jenis ini selalu diburu, diperdagangkan secara haram dan dibela sebagal halwan peliharaan. Maklumat genetik Ungka Tangan Puth di Malaysia sangat kurang terutama daripada aspek pengecaman spesies dan pertalian filogeni. Maklumat pengecaman dan pertalian genetik inl sangat penting dan diperlukan dalam proses pengurusan terutamanya melibatkan ungka yang ditempatkan di pusat pemuliharaan ex-situ. Oleh yang demikian, buku ini mengetengahkan kaedah pengecaman genetik yang dapat membantu mengenal pasti spesies ungka dalam kurungan dengan lebih tepat. Buku ini menceritakan aplikasi kaedah genetik seperti penggunaan kaedah persampelan sumber genetik secara tidak Invasif, amplifikasi, penjujukan DNA dan analisis pertalian filogenetik. Buku ini dapat memberi maklumat genetik terkini dan membantu usaha pemuliharaan dan pengurusan spesies primat di Malaysia.
Penerbit UKM
2022-11-11
978-967-251-721-4
Reference
epub
File Size 5,106.73 KB
Bahasa Melayu
RM 30.00
-
Share
Ratings & Reviews

0 readers reviewed

Rating score 0/5.0 (0 ratings)
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Other readers reviews

No reviews found.